Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia i organizacja pracy
Efekt kształcenia:
Umie zarządzać swoimi kompetencjami twardymi (wiedzą zawodową), na potrzeby projektowania i realizacji indywidualnych oraz zespołowych zadań zawodowych, a także w roli podwładnego lub kadry kierowniczej. Umie radzić sobie z nietypowymi zadaniami organizacyjnymi oraz działaniem pod presją czasu; rozumie znaczenie asertywności, umiejętności delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowania i negocjowania. Umie analizować warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego i regionalnego oraz politykę zrównoważonego rozwoju, i na tej podstawie budować zachowania zawodowe uwzględniające aspekty pozatechniczne
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  • IS2A_W11
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne