Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Socjologia i organizacja pracy
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego i regionalnego są zmienianie zgodnie lub niezgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowując na tej podstawie swoje zachowania zawodowe i decyzje do wymogów etyki biznesowej, uwzględniając aspekty pozatechniczne
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje