Dane EK modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Socjologia i organizacja pracy
Efekt kształcenia:
Posiada takie kompetencje społeczne jak: pro przedsiębiorczość, myślenie kreatywne i perspektywiczne, skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy