Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Opracowywanie Planów Gospodarki Odpadami
Efekt kształcenia:
potrafi wykonać plan gospodarki odpadami oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • IS2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne