Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Opracowywanie Planów Gospodarki Odpadami
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę stałej edukacji
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób