Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Opracowywanie Planów Gospodarki Odpadami
Efekt kształcenia:
rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role