Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rekultywacja składowisk odpadów
Efekt kształcenia:
Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu nadanie użyteczności terenom zdegradowanym przez składowanie odpadów
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • IS2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii środowiska