Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rekultywacja składowisk odpadów
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji oraz przepisów prawnych obowiązujących w Polsce w zakresie rekultywacji
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  • IS2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje