Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rekultywacja składowisk odpadów
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób