Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rekultywacja składowisk odpadów
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w grupie, określając priorytety służące realizacji projektu
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania