Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
ma umiejętność samokształcenia
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia