Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji
  • IS2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej