Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podziemne magazynowanie i składowanie odpadów
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie metod badań związanych z projektowaniem podziemnych magazynów i składowisk odpadów
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W04
    ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów
  • IS2A_W09
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska