Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo i ekonomia w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
Student umie zastosować odpowiednie prawne instrumenty gospodarki odpadami w przypadku korzystanie ze środowiska by wyeliminować działania nielegalne i stymulować proekologiczne
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W11
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IS2A_W12
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej