Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy geotechniki środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać podstawowe obliczeń z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • IS2A_U21
    potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki i chemii, a także reguły i narzędzia matematyczne do rozwiązywania zadań w zakresie inżynierii środowiska