Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy geotechniki środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geotechnice
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
  • IS2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii środowiska, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne