Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy geotechniki środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację zadań inżynierskich stosowanych geotechnice
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii środowiska, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne