Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy geotechniki środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować posadowienie prostych obiektów budowlanych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U19
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem inżynierii środowiska, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia