Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona powietrza
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery.
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W02
  Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 • OS1A_W06
  Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
 • OS1A_W11
  Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku.
 • OS1A_W14
  Rozumie związki między osiągnięciami nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk o środowisku a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania róznorodności biologicznej.
 • OS1A_W24
  Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.