Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rekultywacja obszarów zdegradowanych
Efekt kształcenia:
Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U13
    Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.