Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona powietrza
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
Powiązania z EKK:
  • OS1A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS1A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.