Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rekultywacja obszarów zdegradowanych
Efekt kształcenia:
Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
  • OS2A_U11
    Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.