Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań ochrony środowiska.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W02
    Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.