Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biochemia
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki najważniejszych składników chemicznych organizmów i ich przemian warunkujących życie.
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W04
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień biologii, mikrobiologii, biochemii.
  • OS1A_W10
    Ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnien chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup zwiazków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska.
  • OS1A_W14
    Rozumie związki między osiągnięciami nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk o środowisku a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania róznorodności biologicznej.