Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Biochemia
Efekt kształcenia:
Student potrafi zidentyfikować związki biologiczne ważne i dokonać ich analizy ilościowej.
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W04
  Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień biologii, mikrobiologii, biochemii.
 • OS1A_U01
  Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
 • OS1A_U07
  Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary biologiczne.
 • OS1A_U08
  Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary chemiczne.
 • OS1A_U11
  Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.