Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biologia
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę dotyczącą powstania i ewolucji życia na Ziemi.
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W04
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień biologii, mikrobiologii, biochemii.