Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biologia
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy fizjologii roślin i zwierząt.
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W04
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień biologii, mikrobiologii, biochemii.
  • OS1A_U07
    Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary biologiczne.