Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Algorytmy i struktury danych
Efekt kształcenia:
Student rozumie znaczenie złożoności czasowej i pamięciowej oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą poprawności semantycznej algorytmów.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych