Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki internetowe
Efekt kształcenia:
Student objaśnia i opisuje architekturę WWW
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych
  • IT1A_W21
    ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych