Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
System Unix
Efekt kształcenia:
Rozumie pojęcia programu i procesu. Zna kryteria dopuszczające uruchomienie programu oraz potrafi zarządzać procesami.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W15
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności warstwy sprzętowej