Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
System Unix
Efekt kształcenia:
Potrafi dostosować atrybuty plików do założonego schematu uprawnień.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów