Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
System Unix
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować możliwości powłoki użytkownika do konstruowania złożonych procedur.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi