Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sieci komputerowe
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, oraz aktywnie uzupełnia swoją wiedzę
Powiązania z EKK:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
  • IT1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy