Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
System Unix
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej dostarczanej z systemem i innymi programami.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych