Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka współczesna
Efekt kształcenia:
Zna ewolucje Wszechświata i jego stan obecny
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych