Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka współczesna
Efekt kształcenia:
Zna aspekty obliczeniowe układów chaotycznych
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi