Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka współczesna
Efekt kształcenia:
Potrafi krytycznie czytać artykuły popularnonaukowe i opracować krótką prezentację
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych