Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektronika cyfrowa i architektura komputerów
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej producentów elektroniki
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów