Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Statystyka Matematyczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać opisu statystycznego danych pomiarowych.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia