Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie obiektowe w środowisku Windows
Efekt kształcenia:
Student rozpoznaje narzędzia programowania aplikacji okienkowych wskazuje korzyści z ich zastosowania
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W13
    dysponuje podstawową wiedzą w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania