Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie obiektowe w środowisku Windows
Efekt kształcenia:
Student wybiera stosowne komponenty dla graficznej prezentacji wyników obliczeń
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu
  • IT1A_W12
    ma podstawową wiedzę na temat narzędzi modelowania grafiki komputerowej