Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie obiektowe w środowisku Windows
Efekt kształcenia:
Student wskazuje zalety z tworzenia i wykorzystywania bibliotek DLL
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania