Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie obiektowe w środowisku Windows
Efekt kształcenia:
Student potrafi zbudować aplikację okienkową przy statycznym i dynamicznym użyciu dostępnych komponentów
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U11
    potrafi sformułować specyfikację prostych aplikacji informatycznych na poziomie realizowanych funkcji
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi