Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie obiektowe w środowisku Windows
Efekt kształcenia:
Student potrafi stworzyć i skorzystać w sposób statyczny i dynamiczny z biblioteki DLL
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U14
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich
  • IT1A_U15
    potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych