Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie obiektowe II
Efekt kształcenia:
Zastosować paradygmat obiektowy oraz kolekcje
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki