Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie obiektowe II
Efekt kształcenia:
formułować specyfikację aplikacji
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia