Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe systemy pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania analogowo-cyfrowego danych pomiarowych
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W17
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu
  • IT1A_W18
    ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw elektroniki