Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zagrożenia naturalne
Efekt kształcenia:
Student tłumaczy różnice między zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi poparte przykładami
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki