Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zagrożenia naturalne
Efekt kształcenia:
Student umie wyszukać informacje dotyczące zagrożeń środowiskowych
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania