Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zagrożenia naturalne
Efekt kształcenia:
Potrafi formułować opinie o wpływie człowieka na środowisko i możliwościach minimalizacji negatywnych zmian w środowisku
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U07
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących zastosowanie narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne